Menu Close

Weekendje weg / Weekend trip

Dutch English

DLC GETAWAY!

Na de lockdown is het eindelijk weer mogelijk om op vakantie te gaan. Daarom organiseren Rami en ik (Peter) het eerste weekendje weg 🛣️ van DLC!

Wat gaan we doen?

Het is gepland op vrijdag middag/avond 22 april tot zondag 24 april (twee overnachtingen). Wij gaan een vakantie huis huren 🏡 en reizen wij heen en terug met onze auto’s 🚗 ca. 250km. We gaan wandelen in het bos en door het dorpje, BBQ-en, samen koken en eten, borrelen, vuur maken, spelletjes spelen. Music luisteren, dansen, voor iedereen wat en nog meer. Of het nou de Ardennen is in België of het mooie Groningen. Het gaat super gezellig zijn!

Praktische Details

Zo gaan we het doen:

 1. We verzamelen aanmeldingen t/m 24 maart. Iedereen die aanmeldt, betaalt via de site 80 euro. Je betaalt vooraf, zodat we zeker weten wie mee gaat. Natuurlijk, als wij de reis moeten annuleren voor wat voor reden dan ook, krijg je het geld terug!
 2. Rond 25 maart weten we dus hoeveel mensen meegaan. Dan zoeken ik (Petar) en Rami een mooi huisje uit, in Nederland of in België. We zullen iets zoeken rond de 80 euro per persoon, maar het kan ook ietsje meer of ietsje minder zijn. We laten iedereen weten welk huisje we hebben!
 3. Op 22 april rijden we in verschillende auto’s naar het huisje. Iedereen die een auto heeft, neem het mee! Bij het aanmeldformulier kan je aangeven of je een auto mee kan nemen.
 4. We gaan veel plezier hebben met zijn allen in het huisje! We rijden zondagmiddag terug.
 5. Op het eind, berekenen we het definitieve bedrag per persoon. We rekenen op zo’n €80 p.p. voor het huisje, transport ca. €25 p.p. en misschien nog wat kleine kosten. Het kan dus zijn dat je op het einde van de reis nog iets extra’s betaalt.

Belangrijk: Het is geen professionele georganiseerde reis, maar een informele activiteit met leden onder elkaar . De reis is op eigen risico en verantwoordelijkheid :). Heb je aangemeld en kan je door omstandigheden toch niet mee? Geef het zo snel mogelijk aan. We gaan proberen een oplossing te zoeken. Als de kosten voor jou al gemaakt zijn (bijvoorbeeld, het huisje is al geboekt en we kunnen het geld niet terugkrijgen) dan kan je helaas het geld niet terugkrijgen. Natuurlijk, als wij de reis annuleren om wat voor reden dan ook krijg je wel het geld terug :).

Nederlands

Natuurlijk oefenen we tijdens de reis met praten met Nederlands! Is er een betere manier om Nederlands te oefenen dan een heel weekend samen leuke dingen doen en Nederlands praten? Natuurlijk is het ook een relaxt weekend dat gaat om plezier en elkaar beter leren kennen, dus we zullen ontspannen zijn en als het Nederlands even niet zo goed lukt, is het ook geen probleem :). Het komt goed, wees niet bang! Wij helpen elkaar!

WhatsApp groep

Interesse in de reis? Of misschien vragen? Kom in onze Weekend Trip WhatsApp groep! Je kunt het vinden in de lijst van WhatsApp groepen: www.dutchlanguagecafe.com/whatsapp (kijk bij ‘weekend trip’). Het is alleen zichtbaar voor members. Je moet even inloggen om de lijst te zien!

Wie wil komen en aan het grote feest mee doen? Wie komt mee? :)

DLC GETAWAY!

After the lockdown, it’s finally possible to go on vacation again. Therefore, Rami and I (Peter) are organizing the first weekend getaway 🛣️ of DLC!

What are we going to do?

It is planned for Friday afternoon/evening April 22 to Sunday April 24 (two nights). We are going to rent a vacation house 🏡 and travel there and back with our cars 🚗 approx. 250km. We are going to walk in the forest and through the village, BBQ, cook and eat together, have drinks, make fire, play games. Listening to music, dancing, something for everyone and more. Whether it is the Ardennes in Belgium or the beautiful Groningen. It’s going to be super fun!

Practical Details

This is how we do it:

 1. We collect applications until March 24th. Everyone who signs up pays 80 euros through the site. You pay in advance, so we know for sure who will come along. Of course, if we have to cancel the trip for any reason, you get your money back!
 2. So around March 25 we will know how many people are going. Then I (Petar) and Rami will look for a nice house, in the Netherlands or in Belgium. We will look for something around 80 euros per person, but it can also be a little more or a little less. We will let everyone know what house we have!
 3. On April 22, we will drive in several cars to the house. Anyone who has a car, bring it! On the registration form you can indicate if you can bring a car.
  We are going to have a lot of fun together at the house! We will drive back Sunday afternoon.
 4. At the end, we calculate the final amount per person. We count on about €80 p.p. for the cottage, transport about €25 p.p. and maybe some small costs. It is therefore possible that you pay something extra at the end of the trip.

Important: It is not a professional organized trip, but an informal activity with members among each other. The trip is at your own risk and responsibility :). Have you signed up and due to circumstances you can’t go? Please let us know as soon as possible. We will try to find a solution. If the costs have already been made for you (for example, the house has already been booked and we can’t get the money back) then unfortunately you can’t get your money back. Of course, if we cancel the trip for any reason, you will get your money back :).

Dutch

Of course we will practice speaking Dutch during the trip! Is there a better way to practice Dutch than doing fun things together and talking Dutch for a whole weekend? Of course it’s also a relaxing weekend that’s all about fun and getting to know each other better, so we’ll be relaxed and if the Dutch doesn’t work out so well, it’s not a problem either :). It will be alright, don’t be afraid! We will help each other!

WhatsApp group

Interested in the trip? Or maybe questions? Come join our Weekend Trip WhatsApp group! You can find it in the list of WhatsApp groups: www.dutchlanguagecafe.com/whatsapp (look for ‘weekend trip’). It is only visible to members. You have to log in to see the list!

Who wants to come and join the big party? Who wants to come? :)

 • What to bring: Natuurlijk alles wat je nodig hebt voor een weekendtrip! Kleding, tandenborstel, etc! Heb je een auto? Neem het mee!
 • Dutch level: Iedereen is welkom :)

Date

22 - 24 Apr 2022
Expired!

Time

Sommige auto's vertrekken eerder op vrijdag andere wat later.
5:00 pm - 8:00 pm

Cost

€80,00

Location

Ardenne, België

Host

Petar
Phone
0631046688

Additional Hosts

Rami

Event Attendees

 • What to bring: Natuurlijk alles wat je nodig hebt voor een weekendtrip! Kleding, tandenborstel, etc! Heb je een auto? Neem het mee!
 • Dutch level: Iedereen is welkom :)

Leave a Reply