Menu Close

Racen in Formule 1 Simulator!

Dutch English

Wie is de snelste racer van DLC? Wij gaan het nu uitvinden tijdens (virtueel) formule 1 racen!Wist je dat de Nederlandse coureur Max Verstappen het super goed doet in de wereldcompetitie? Het is een van de grote sporters van Nederland en heel veel Nederlanders kennen hem!

Wat gaan we doen?

We gaan racen in Formule 1 simulators! De locatie is VRX1, deze locatie is super dicht bij DLC (10 minuten lopen). We racen met echte virtual reality bril, force feedback stuur, windsimulatie Meer informatie, zie: https://vrx1.nl/

Het is virtueel, dus super veilig, dus ook als je totaal niet kan racen, kom ook!

Planning

12:00 Verzamelen bij de locatie
12:15 Sessie begint (zorg dat je echt op tijd bent!)
13:30 Einde racen, wie wil kan nog samen wat drinken :)

Kosten

De kosten hangen af van het aantal deelnemers:

  • 4 personen = 34,95 p.p.
  • 5 personen = 30,00 p.p.
  • 6 personen = 26,30 p.p.
  • 7 personen = 24,25 p.p.
  • 8 personen = 22,50 p.p.

Bij het aanmelden van het event betaal je 22.50. Het kan zijn dat je dat we iets meer moeten betalen als we met minder mensen zijn (je betaalt maximaal 34.95 per persoon). Dit zullen we verrekenen via Tikkie op het eind van het event.

Nederlands

Tijdens de activiteit oefenen we natuurlijk met het praten van Nederlands :). We proberen zoveel mogelijk Nederlands te praten en Engels te vermijden, maar, als je een kleine basis in Nederlands hebt is dat al genoeg! Het hoeft niet perfect te zijn :). We zullen langzaam praten, je helpen, en het is ok als je fouten maakt! Dus als je twijfelt, kom gewoon, en het komt goed!

 

Er kunnen maximaal 8 personen mee, dus reserveer snel!
Meld je zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk woensdag 9 december aan!

QR-code is verplicht bij de locatie

Who is the fastest racer in DLC? We are going to find out now during (virtual) Formula 1 racing!Did you know that the Dutch driver Max Verstappen is doing very well in the world competition? He is one of the great sportsmen of the Netherlands and a lot of Dutch people know him!

What are we going to do?

We are going to race in Formula 1 simulators! The location is VRX1, this location is super close to DLC (10 minutes walk). We race with real virtual reality glasses, force feedback steering wheel, wind simulation More information, see: https://vrx1.nl/

It is virtual, so super safe, so even if you totally can not race, come too!

Planning

12:00 Gather at the location
12:15 Session starts (make sure you’re really on time!)
13:30 End of racing, who wants to can have a drink together :)

Costs

Costs depend on the number of participants:

  • 4 people = 34,95 p.p.
  • 5 people = 30,00 p.p.
  • 6 people = 26,30 p.p.
  • 7 people = 24,25 p.p.
  • 8 people = 22,50 p.p.

When you sign up for the event you will pay 22.50. It is possible that you have to pay a little bit more if there are less people (you pay a maximum of 34.95 per person). We will settle this via Tikkie at the end of the event.

Dutch

During the activity we will of course practice speaking Dutch :). We try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but, if you have a small base in Dutch that’s already enough! It doesn’t have to be perfect :). We will talk slowly, help you, and it is ok if you make mistakes! So if you have any doubts, just come, and it will be fine!

 

A maximum of 8 people can join, so book soon!
Sign up as soon as possible, but no later than Wednesday december 9!

QR code is required at the location

Date

11 Dec 2021
Expired!

Time

12:00 pm - 2:00 pm

Location

VRX1 Racing
Binckhorstlaan 151a, Den Haag
Roben

Host

Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Event Attendees

Leave a Reply