Menu Close

Schaatsen (Ice-skating) bij Uithof

Dutch English

Het is bijna winter en het is tijd om iets leuks te doen. Nederlanders kunnen 3 dingen heel goed doen en ze zijn daar ook beroemd geworden. In het hele jaar door fietsen, in de zomer zwemen en in de winter schaatsen. Zullen wij samen gaan schaatsen? Dan worden wij echt Dutch :-)

Wat gaan we doen?

Wij gaan op zaterdag 26 februari 2021 bij De Uithof gaan schaatsen. Geen schaatservaring nodig! Het is ook geschikt voor beginners. Er is een ruim plek voor oefenen en wij helpen elkaar met tips en bijvoorbeeld hand in hand langzaam te gaan schaatsen. Ben je een totale beginner met schaatsen? Geen probleem! Er zijn oranje ‘zeehonden’ die je vast kan houden zodat je niet valt (zie hier). Je moet ergens beginnen :).

Planning

12:00 verzamelen bij de uithof. Probeer op tijd te komen dan gaan we samen naar binnen. Ben je later? Stuur een whatsappje!
12:05 – 12:20 schaatsen huren en aandoen
12:20 – ~14:30 schaatsen!
14:30+ degene die willen, kunnen nog samen een drankje drinken :)

Wat meenemen?

Schaatsen kun je meenemen of ter plekke huren.
Neem in ieder geval handschoenen mee.
Andere tips: je kan ook water of thee, warme trui en een extra paar sokken nemen.

Nederlands

Natuurlijk oefenen we tijdens het schaatsen met het praten van Nederlands :). We proberen Nederlands te praten maar het is ok als je Nederlands niveau niet zo goed is! We praten langzaam en helpen elkaar :). Fouten maken is niet erg! Dus kom gewoon en je kan het!

Kosten

Toegangskaart Ticket kost € 8,50
Schaatsen huren kost € 6,50.
Heb jij een ooievaarspas? Dan is je toegangskaart gratis!

Wil je nog mee? Koop dan een kaartje voor 26 februari 12:00-15:30 via deze site: https://ijstickets.deuithof.nl/#/tickets/tickets

It’s almost winter and it’s time to do something fun. The Dutch can do 3 things very well and they have become famous for it. Cycling all year round, swimming in the summer and skating in the winter. Shall we go skating together? Then we will be really Dutch :-)

What are we going to do?

We are going to skate on Saturday Februari 26th at De Uithof. No skating experience necessary! It is also suitable for beginners. There is plenty of room to practice and we help each other with tips and for example hand in hand slow skating. Are you a total beginner? No worries! There are orange ‘seals’ that you can hold on to so you don’t fall (see here). You have to start somewhere :).

Planning

12:00 gathering at the uithof. we go in together so try to be on time. Are you later? Send a whatsapp!
12:05 – 12:20 renting ice skates & putting them on
12:20 – ~14:30 skating!
14:30+ those who want, can have a drink together :)

What to bring?

You can bring your own skates or rent them on location.
In any case, bring gloves.
Other tips: you can also take water or tea, warm sweater and an extra pair of socks.

Dutch

Of course we practice talking Dutch while skating :). We try to speak Dutch but it is ok if your Dutch level is not that good! We talk slowly and help each other :). Making mistakes is not a problem! So just come and you can do it!

Cost

Ticket costs € 8,50
Skates for rent costs € 6,50.
Do you have a ‘Ooievaarspas’? Then your ticket is free!

Want to join? Buy a ticket for 26th of Februari 12:00-15:30 through this site: https://ijstickets.deuithof.nl/#/tickets/tickets

  • What to bring: Neem in ieder geval handschoenen mee.
  • Extra info::

    Andere tips: je kan ook water of thee, warme trui en een extra paar sokken nemen.

Date

26 Feb 2022
Expired!

Time

12:00 pm - 2:30 pm

Cost

€8,00

Host

Thomas

Event Attendees

  • What to bring: Neem in ieder geval handschoenen mee.
  • Extra info::

    Andere tips: je kan ook water of thee, warme trui en een extra paar sokken nemen.

Leave a Reply