Menu Close

Parkpop!

Wie wil nou niet naar een gratis festival in Den Haag?! Eindelijk kan het weer; luisteren naar verschillende muziek en tevens de stad beter leren kennen!

Wat gaan we doen? 

We ontmoeten elkaar op een belangrijke en centrale plaats in Den Haag; bij (de ingang van) het Malieveld. Vervolgens zullen we naar verschillende muziek luisteren, voor ieder wat wils. Kom wanneer je wil en blijf zolang als je wil.  Artiesten die onder andere zullen komen zijn Maan, Froukje en Di-rect. Maar kijk voor meer informatie op: https://www.parkpop.nl/

Planning

13:00 uur – ontmoeten bij de ingang van het malieveld

18:00 uur – voor wie wil kan er op het festivalterrein ook gegeten worden

21:30 uur – het festival is afgelopen

Wat meenemen

Het is niet toegestaan om eigen drankjes mee te nemen. Je kunt wel eten en drinken kopen op het festivalterrein. Vergeet je portemonnee dus niet! En eventueel een laken om op te zitten.

Kosten

De entree is gratis! Verder kun je het zo duur maken als je wil.

Whatsapp groep

Via deze link https://chat.whatsapp.com/ISWhHcRD4naIX7wM6jCpAG

kun je deelnemen aan de groepsapp over dit event. We zullen hier op de dag zelf ook onze locatie delen, zodat we elkaar gemakkelijk kunnen vinden bij de ingang van het festivalterrein. Ook is het dus mogelijk om later te komen, via de groepsapp houden we hierover contact.

Nederlands

Tijdens het festival zullen we natuurlijk oefenen met Nederlands spreken :). We proberen zo veel mogelijk Nederlands te spreken en Engels te vermijden, maar je Nederlands hoeft niet perfect te zijn! We zijn hier allemaal om te leren. Als je een basis beetje Nederlands spreekt is het ok! We spreken langzaam, helpen je op weg, en het maakt ons niet uit als je fouten maakt. Dus als je onzeker bent, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!


Who doesn’t want to go to a free festival in The Hague! Finally it’s possible again; listening to different music and getting to know the city better!

What are we going to do?

We meet at an important and central place in The Hague; in front of the Malieveld. Then we will listen to different music, something for everyone. Come when you want and stay as long as you want.  Artists who will be coming include Maan, Froukje and Di-rect. But for more information check out: https://www.parkpop.nl/

Planning

13:00 – meet at the entrance of the malieveld

18:00 – for those who want to eat on the festival grounds

21:30 – the festival is over

What to bring

You are not allowed to bring your own drinks. You can buy food and drinks at the festival site. So don’t forget your wallet! And possibly a sheet to sit on.

Costs

The entrance is free! Furthermore, you can make it as expensive as you want.

Whatsapp group:

Through this link https://chat.whatsapp.com/ISWhHcRD4naIX7wM6jCpAG

you can participate in the group app about this event. We will share our location on the day itself, so we can easily find each other at the entrance of the festival. It is also possible to come later, we will keep in touch through the group app.

Dutch

While playing the games we will of course practice speaking Dutch :). We will try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but your Dutch doesn’t have to be perfect! We are all here to learn. If you speak a basic bit of Dutch it’s ok! We speak slowly, help you on your way, and we don’t care if you make mistakes. So if you’re unsure, just come and we’ll make it work! Want more guidance as a beginner? In our beginner course, we’ll help you quickly reach a level where you can easily participate in community events. Check it out here!

Date

12 Jun 2022
Expired!

Time

1:00 pm - 10:00 pm

Location

Malieveld
Den Haag

Host

Inge

Event Attendees

Leave a Reply