Menu Close

Outdoor lasercombat

Dutch English

Zin om eens wat anders en actiefs te doen? Laten we gaan lasergamen! Lasergamen is leuk voor iedereen en kan zo intensief gemaakt worden als je zelf wil: de hele tijd in de aanval of neem een strategische positie in de verdediging in. Het lasergame systeem is absoluut veilig, het werkt met infrarood licht wat onschadelijk is voor mens, dier en natuur.

Wat gaan we doen?

We gaan lasergamen bij ‘Combat Zone Life’ (zie hier voor meer informatie). Zij hebben verschillende locaties in de omgeving van Den Haag waar we kunnen outdoor lasergamen. De lasergame gaat 1.5 uur duren in een meer dan 10,000 m3 bos plaatsvinden. Wij hebben minimaal 8 mensen nodig om het te doen, en zullen verdeeld worden in twee teams.

Planning

12:45 – Verzamelen bij de locatie
13:00 – Lasergamen begint! Zorg dat je op tijd bent, anders is het mogelijk dat je niet kan deelnemen
14:30 – Einde lasergamen. Wie wil, kan samen nog wat drinken

Locatie

De locatie is ‘speellocatie kwartellaan, Den Haag’. Zie hier voor een Google Maps link, en hier voor een routebeschrijving!

Wat moet ik meenemen?

De activiteit zal buiten plaatsvinden. Neem warme kleding mee! Een warme winterjas, handschoenen, warme sokken, een muts, enzovoorts.

Je bent veel aan het bewegen dus het zal waarschijnlijk niet zo koud zijn. Het is een goede oefening in omgaan met het Nederlandse weer ;).

Mocht het weer echt slecht zijn (veel regen bijvoorbeeld) dan annuleren we de activiteit en krijgt iedereen zijn geld terug.

Kosten

Het lasergamen kost 18.50 EUR per persoon.

Je betaalt dit vooraf bij het aanmelden omdat we zo zeker weten dat je ook echt komt. Mocht er een urgente reden zijn buiten jouw controle waardoor je echt niet kan komen (bijvoorbeeld ziek of thuisblijven door COVID regels) dan krijg je je geld terug.

In het geval als de event geannuleerd is door onvoldoende aantal personen or slecht weer, krijg je natuurlijk ook je geld terug.

Nederlands

Tijdens de activiteit oefenen we natuurlijk met het praten van Nederlands :). We proberen zoveel mogelijk Nederlands te praten en Engels te vermijden, maar, als je een kleine basis in Nederlands hebt is dat al genoeg! Het hoeft niet perfect te zijn :). We zullen langzaam praten, je helpen, en het is ok als je fouten maakt! Dus als je twijfelt, kom gewoon, en het komt goed!

COVID

Omdat het outdoor is, zijn er geen speciale coronaregels van kracht.

Bron foto en introductietext: CombatZone Live

Fancy doing something different and active for a change? Let’s go laser gaming! Laser gaming is fun for everyone and can be made as intense as you want: the whole time in the attack or take a strategic position in the defense. The laser game system is absolutely safe, it works with infrared light which is harmless for humans, animals and nature.

What are we going to do?

We are going to play laser tag at ‘Combat Zone Life’ (see here for more information). They have several locations in the area of The Hague where we can do outdoor laser gaming. The laser game will take place for 1.5 hours in a forest of more than 10,000 m3. We need a minimum of 8 people to do it, and will be divided into two teams.

Planning

12:45 – Gather at the location
13:00 – Lasergaming begins! Make sure you are on time, otherwise you might not be able to participate
14:30 – End of the laser game. Who wants, can have a drink together

Location

The location is ‘play location kwartellaan, The Hague’. See here for a Google Maps link, and here for directions!

What to bring

The activity will take place outside. Please bring warm clothing! A warm winter coat, gloves, warm socks, a hat, and so on.

You are moving around a lot so it probably won’t be that cold. It is a good exercise in dealing with the Dutch weather ;).

If the weather is really bad (lots of rain for example) we will cancel the activity and everyone will get their money back.

Costs

Laser gaming costs 18.50 EUR per person.

You pay this in advance when you sign up because this way we can be sure that you will actually come. If there is an urgent reason beyond your control why you really can’t come (for example sick or staying home because of COVID rules) you will get your money back.

In case the event is cancelled due to insufficient number of people or bad weather, you will of course also be refunded.

Dutch

During the activity we practice talking Dutch of course :). We try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but, if you have a small base in Dutch that is already enough! It doesn’t have to be perfect :). We will talk slowly, help you, and it is ok if you make mistakes! So if you have any doubts, just come, and it will be fine!

COVID

Because it is outdoor, no special corona rules are in effect.

Source photo and introductory text: CombatZone Live

  • What to bring: Warme kleding (winterjas etc) / Warm clothes (winter coat etc)

Date

18 Dec 2021
Expired!

Time

Gelieve op tijd aan te komen / Please be on time
12:45 pm - 2:30 pm
Speellocatie KwartelLaan, Den Haag

Location

Speellocatie KwartelLaan, Den Haag
Kwartelpad, 2566 DB Den Haag
Website
https://www.google.com/maps/dir/52.0814264,4.2505515/@52.0811775,4.251544,350m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0

Host

Tony_2
Phone
+31 6 29318329

Event Attendees

  • What to bring: Warme kleding (winterjas etc) / Warm clothes (winter coat etc)

Leave a Reply