Menu Close

Open avond met board games!

Dutch English

Elke eerste woensdag van de maand is open avond!

Ben je niet-lid maar wel geïnteresseerd in Dutch Language Café? Of ben je al lid en vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en helpen met Dutch Language Café te introduceren aan andere mensen? Kom naar de open avond! Iedereen is welkom!

Wat gaan we doen?

Het idee van de avond is om mensen die nieuw zijn te laten zien wat Dutch Language Café is, wie we zijn, hoe het allemaal werkt, en of het iets voor ze is. Natuurlijk, combineren we het met een leuke avond met bordspelletjes, zodat iedereen de ‘DLC-ervaring’ meemaakt :).

Voor leden: kom ook! Het is goed als er veel leden zijn, zodat we de echte ‘DLC-vibe’ kunnen laten zien! Daarnaast is het ook een leuke kans om veel nieuwe mensen te ontmoeten :).

We hebben de eerste woensdag van elke maand ‘open avond’ waarin het verwelkomen van nieuwe mensen centraal staat (en waar we ook bordspellen spelen). De overige weken is op woensdag gewone ‘board game night’ alleen voor leden :).

Planning

19:30 Deur open – kom binnen voor gezellig praten
20:00 Kennismakingsactiviteit met de hele groep
20:15 Kleine presentatie over Dutch Language Café
20:30 Splits in kleine groepen en speel bordspellen
21:30 Degene die willen kunnen blijven voor ping pong of gewoon praten
22:00 Einde activiteit

Wat neem je mee?

We hebben een collectie bordspellen bij het café. Maar als je het leuk vindt, je mag ook zelf een spel meenemen!
Daarnaast: er is koffie/thee/limonade en kleine snacks bij het café. Maar natuurlijk mag je ook iets lekkers eten of drinken meenemen om te delen! Denk aan een flesje wijn of een lekkere snack :).

Kosten

We vragen aan niet-leden een entreeprijs om de kosten te dekken. We vragen 7.50 entree aan niet-natives en 4.00 aan natives. Native speakers betalen wat minder als dank voor hun hulp met de taal. Entreeprijs is inclusief gratis drankjes koffie/thee/limonade) en snacks. Dutch Language Cafe members hebben gratis entree!

Nederlands

Bij deze activiteit zijn ook totale beginners welkom! Het is, in tegenstelling tot de andere community activiteiten, bij deze activiteit ok om Engels te praten als mensen hierdoor comfortabeler zijn. Het gaat om een relaxte kennismaking met DLC :). We maken ook een speciale groep voor echte beginners. Echte beginners kunnen daarna het ‘beginnersprogramma’ als ze de community in gaan zodat ze daarna een goede tijd hebben in de community :).

Every first Wednesday of the month is open night!

Are you non-member but interested in Dutch Language Café? Or are you already a member and would you like to meet new people and help introduce Dutch Language Café to others? Come to the open evening! Everyone is welcome!

What do we do?

The idea of the evening is to show people who are new to Dutch Language Café what it is, who we are, how it all works and if it is something for them. Of course, we’ll combine it with a fun night of board games, so everyone can have the ‘DLC experience’ :).

For members: come! It’s good when there are a lot of members, so we can show the real ‘DLC-vibe’! Besides, it’s also a nice chance to meet lots of new people :).

We have an ‘open evening’ every first Wednesday of the month to welcome new people (and also play board games). The other weeks on Wednesday is a regular ‘board game night’ for members only :).

What to bring?

We have a collection of board games at the café. But if you like, you can also bring your own game!
Besides: there is coffee/tea/limonade and small snacks at the café. But of course you may also bring something tasty to share! Think a bottle of wine or a tasty snack :).

Planning

19:30 Door open – come in for a chat
20:00 Introduction activity with the whole group
20:15 Small presentation about Dutch Language Café
20:30 Split up into small groups and play board games
21:30 Those who want to can stay for ping pong or just chat
22:00 End of activity

Costs

We ask an entrance fee to non-members to cover costs. We charge 7.50 entrance fee to non-natives and 4.00 to natives. Native speakers pay a little less as a thank you for their help with the language. Admission price includes free drinks (coffee/tea/limonade) and snacks. Dutch Language Cafe members have free entrance!

Dutch

Total beginners are also welcome at this activity! Unlike the other community activities, it is ok to speak English in this activity if it makes people more comfortable. It’s about a relaxed introduction to DLC :). We will also make a special group for real beginners. Real beginners can take the ‘beginners program’ when they enter the community so that they can have a good time in the community afterwards :).

  • Dutch level: Iedereen is welkom!

Book Event

non-member (non-native) €7.50

Nog geen lid? Je bent welkom! Inclusief gratis drankjes (koffie/thee/limonade) en snacks! Meld je hier aan! Not a member yet? You are welcome! Includes free drinks (coffee/tea/lemonade) and snacks! Sign up here :)

Available Spots: Unlimited
The non-member (non-native) ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
non-member (native) €4.00

Nog geen lid? Je bent welkom! Meld je hier aan! Als native speaker krijg je korting als dank voor je hulp met de taal :). Inclusief gratis drankjes (koffie/thee/limonade) en snacks!

Available Spots: Unlimited
The non-member (native) ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Member Free

Ben je al een member? Meld je dan hier aan :). Are you already a member? Then sign up here :)

Available Spots: Unlimited
The Member ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

07 Sep 2022

Time

Iets later komen is ok maar probeer er uiterlijk 20:00 te zijn / Arriving a bit late is ok but try to be there before 20:00 :)
7:30 pm - 10:00 pm
Dutch Language Café

Location

Dutch Language Café
Jupiterkade 8A
Roben

Host

Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Register

Event Attendees

  • Dutch level: Iedereen is welkom!

Leave a Reply