Menu Close

Music makers club (anyone welcome)

Dutch English

Bij de muziekclub komen alle leden samen die geïnteresseerd zijn in muziek maken!

Wat gaan we doen?

Elke 2 weken op maandag is een jamsessie bij DLC! Iedereen is welkom! Elk instrument is goed! We beginnen met ritme- en zangspelletjes om elkaar te leren kennen en op te warmen, daarna is het tijd voor de jamsessie; leuk en ontspannen. Speel je geen instrument? Geen probleem, je kan meeluisteren of nieuwe trucjes leren op een eenvoudig instrument! Er is altijd iets wat je kan doen (simpele drums, bas of piano kan iedereen). Als je geen ervaring hebt met instrumenten spelen, zorg dan zeker dat je je even voorstelt in de WhatsApp groep, zodat we kunnen voorbereiden zodat je zeker een goede tijd hebt (door bijvoorbeeld een extra instument mee te nemen).

WhatsApp
We raden iedereen die meedoet aan de muziekavond van harte aan om ook lid te worden van onze DLC Music Makers WhatsApp groep. Hier zie je een lijst met nummers die we meestal spelen, kun je jezelf voorstellen, welk instrument je speelt / graag wil leren, en dan kunnen we ons een beetje voorbereiden zodat iedereen een leuke tijd heeft! Je kunt de groep vinden op: dutchlanguagecafe.com/whatsapp

We hebben bij DCL: 

1x electrische gitaar + versterker
1x akoustische gitaar
1x electrische drumset
2x cajon

Neem meer instrumenten mee als je kan!

Tijden

19:00 – Deur open (voel je vrij om wat later te komen)
19:15 – Beginnen met muziek maken en ideeën uitwisselen!
21:00 – Einde (maar als iemand langer wilt blijven is het ok)

Nederlands
Tijdens het muziek maken oefenen we natuurlijk met het praten van Nederlands! We proberen zo veel mogelijk Nederlands te praten, en Engels te vermijden, maar maak je niet druk als je Nederlands niet zo goed is! We creëren een vriendelijke omgeving waar fouten maken niet erg is, we praten langzaam en helpen je! Dus als je onzeker bent over je Nederlands, kom gewoon en zie hoe het gaat! :).

 

The music club is where all members who are interested in making music come together!

What will we be doing.

Every two weeks on monday is a jam session at DLC! Everyone is welcome! Any instrument is good.We’ll start with rhythm and song games to get to know each other and warm up, then it’s time for the jam session; fun and relaxed. Don’t play an instrument? No problem, you can listen in or learn new tricks on a simple instrument! There is always something you can do (simple drums, bass or piano anyone can do). If you have no experience playing music, please introduce yourself in the WhatsApp group (see below) so we can make sure you also have a good time (for example by bringing an extra instrument to play)!

Whatsapp Group
We highly recommend anyone joining the music night to also join our DLC Music Makers WhatsApp group. Here, you can see a list of songs we usually play, you can introduce yourself, what instrument you play / like to learn, and then we can prepare a bit so everyone has a good time! You can find the group at: dutchlanguagecafe.com/whatsapp

We have at DCL: 

1x electric guitar + amplifier
1x acoustic guitar
1x electric drum kit
1x cajon

Bring more instruments if you can!

Times

19:00 – Door open (feel free to come a bit later)
19:15 – Start making music and exchange ideas!
21:00 – End (but if someone wants to stay longer it’s ok)

Dutch
While making music we practice speaking Dutch of course! We will try to speak Dutch as much as possible, and avoid English, but don’t worry if your Dutch is not that good! We create a friendly environment where making mistakes doesn’t matter, we talk slowly and help you! So if you are uncertain about your Dutch, just come and see how it goes! :).

  • What to bring: Intrument (optional)

Date

25 Apr 2022
Expired!

Time

7:00 pm - 9:00 pm
Dutch Language Café

Location

Dutch Language Café
Jupiterkade 8A

Host

Mario
Phone
+31628838831

Event Attendees

  • What to bring: Intrument (optional)

Leave a Reply