Menu Close
Author: Roel Wijnants

Museumkaart reis – Kunstmuseum, Den Haag

Dutch English

Wij gaan het Kunstmuseum in Den Haag bezoeken! Het Kunstmuseum is een modern paleis voor de kunsten in een prachtig gebouw van Berlage. Je dwaalt er door schitterende daglichtzalen en ontdekt de enorme collectie van één van Europa’s grootste kunstmusea.Tijdprogramma

13:45 verzamelen bij ingang museum, zodat we samen naar binnen kunnen.
14:00 museum naar binnen
~16:00 verlaten museum, misschien nog een drankje drinken of iets eten.

Kosten

Een normaal ticket is 16.50

Met de museumjaarkaart is het gratis.

Om zeker te zijn dat je een plekje hebt, boek je ticket vantevoren online hier: https://kunstmuseumdenhaag.ticketteam.com/#/tickets/tickets

Niveau Nederlands

Tijdens het bezoeken van het museum zullen we natuurlijk oefenen met het spreken van Nederlands :). We zullen proberen om Nederlands te spreken en Engels te vermijden. Als je een basis beetje Nederlands kunt is het prima, het hoeft niet perfect te zijn :). We creëren een vriendelijke sfeer, spreken langzaam en het maakt niet uit als je fouten maakt, dus als je onzeker bent, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!

Meer informatie Museum

In het Kunstmuseum vind je een toonaangevende collectie moderne en hedendaagse beeldende kunst, mode en toegepaste kunst. Het is de thuishaven van Piet Mondriaan, met maar liefst 300 van zijn kunstwerken. Hier ontvouwt Mondriaans leven en ontwikkeling naar abstracte kunst zich voor je ogen. En dat te midden van beroemde voorgangers en tijdgenoten als Monet, Picasso en Kandinsky en navolgers als Sol Lewitt, Francis Bacon en Louise Bourgeois.

Voor meer informatie: https://www.kunstmuseum.nl/ Stadhouderslaan 41 2517 HV Den Haag 070 – 33 81 111

We are going to visit the Art Museum in The Hague! The Art Museum is a modern palace for the arts in a beautiful Berlage building. You will wander through magnificent daylight rooms and discover the enormous collection of one of Europe’s greatest art museums.Timetable

13:45 Gather at the museum entrance so we can go in together.
14:00 enter the museum
~16:00 leave the museum, maybe have a drink or something to eat.

Cost

A normal ticket is 16.50

With the museum year card it is free.

To make sure you get a seat, book your ticket in advance online here: https://kunstmuseumdenhaag.ticketteam.com/#/tickets/tickets

Level of Dutch

While visiting the museum we will of course practice speaking Dutch :). We will try to speak Dutch and avoid English. If you can speak a basic bit of Dutch it is fine, it doesn’t have to be perfect :). We will create a friendly atmosphere, speak slowly and it doesn’t matter if you make mistakes, so if you are unsure, just come and we will make it work!

More information Museum

The Art Museum houses a leading collection of modern and contemporary fine art, fashion and applied art. It is the home of Piet Mondrian, with no less than 300 of his artworks. Here Mondrian’s life and development towards abstract art unfolds before your eyes. And all this in the midst of famous predecessors and contemporaries like Monet, Picasso and Kandinsky and followers like Sol Lewitt, Francis Bacon and Louise Bourgeois.

For more information: https://www.kunstmuseum.nl/ Stadhouderslaan 41 2517 HV The Hague 070 – 33 81 111

Photo credit

Date

23 Oct 2021
Expired!

Time

We verzamelen om 13:45 zodat we samen naar binnen gaan :).
2:00 pm - 4:00 pm

Event Attendees

Leave a Reply