Menu Close

Game Night Online in Virtual Cafe [Catan, Drawing game, Codenames & more!]

Dutch English

Laten we proberen elkaar te ontmoeten in een virtueel café voor onze bordspel avond!

Virtueel café

In plaats van Zoom gebruiken we het platform ‘Gather Town’. Dit is een virtuele café-ruimte waar je kunt rondlopen. Wat het anders maakt dan Zoom is dat je alleen ziet en hoort wie er dicht bij je is! Dat betekent dat je je gemakkelijk en op een natuurlijke manier kunt opsplitsen in verschillende groepen. Dit zorgt voor een natuurlijker en informeler gesprek!

Spelletjes

In het virtuele café zijn er genoeg spelletjes om te spelen! Er zijn een paar ingebouwde spellen: Catan, Codenames, een teken- en raadspel, hints, poker, multiplayer tetris en ga zo maar door. Daarnaast zijn er ook heel wat conversatiespelletjes die we kunnen spelen terwijl we enkel onze videoschermen gebruiken!

Hoe meedoen?

Op het tijdstip van het evenement (woensdag 19:30) klik je gewoon op onderstaande link:
https://gather.town/invite?token=pjkm82SnrF1tbY3w8adSD4wvkRcNvfxH

Zorg ervoor dat je een laptop of desktop gebruikt, en geen mobiele telefoon!

Tijdschema

19:30-19:45 Mensen komen binnen aan & chatten met elkaar
19:45-20:30 Opsplitsen in kleine groepjes en spelletjes spelen!
20:30+ wie langer kan blijven mag natuurlijk :)

Nederlands niveau

Natuurlijk oefenen we Nederlands tijdens het spelen van de spelletjes! We proberen zo veel mogelijk Nederlands te spreken en Engels te vermijden, maar als je een beetje basiskennis hebt van het Nederlands moet het lukken! We spreken langzaam, helpen je op weg, en het maakt ons niet uit als je fouten maakt! Dus als je onzeker bent over je niveau Nederlands, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!

Let’s try meeting in a virtual café for our Board Game night!

Virtual Cafe

Instead of Zoom, we use the platform called ‘Gather Town’. This is a virtual café space where you can walk around. What makes it different compared to zoom is that you only see and hear whoever is close to you! That means you can easily and naturally split off into different groups. This makes for more natural and informal conversation!

Games

At the virtual café there are plenty of games to play! There are a few built-in games: Catan, Codenames, a drawing&guess game, hints, poker, multiplayer tetris and so on. In addition, there are also many conversational games we can play while using only our video screens!

How to join?

At the time of the event (Wednesday 19:30) just click the link below:
https://gather.town/invite?token=pjkm82SnrF1tbY3w8adSD4wvkRcNvfxH

Please make sure you use a laptop or desktop, and not a mobile phone!

Timetable

19:30-19:45 People join & chat with each other
19:45-20:30 Split in small groups and play games!
20:30+ whoever can stay longer can of course :)

Dutch level

Of course we practice Dutch while playing the games! We try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but if you have a basic bit of Dutch you should be fine! We speak slowly, help you along the way, and don’t care if you make mistakes! So if you’re insecure about your level of Dutch, just come and we will make it work!

Date

23 Dec 2021
Expired!

Time

7:30 pm - 9:00 pm

Location

Online
Roben

Host

Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Event Attendees

No attendee found! Be the first one to book!

Leave a Reply