Menu Close

DLC Feest! DLC Party! 🥳🥂🎉

Dutch English

Na lange tijd corona kunnen we eindelijk weer met zijn allen feesten, dus het is tijd voor de allereerst echte DLC Party!

Wat gaan we doen?

We gaan lekker dansen op de beats! Er zal leuke muziek opstaan, we kunnen gezellig wat drinken en we maken een echte dansvloer met lasers, rookmachine en lichteffecten! Natuurlijk is er ook een lounge waar je heerlijk relaxt kan zijn als je niet wilt dansen.

Er zullen ook live DJ’s zijn! De DJ’s zijn members. Phil, Beppe en Alexander hebben al gezegd DJ te willen zijn. Wil jij ook DJ zijn? Dat kan! Natuurlijk hoef je geen professionele DJ te zijn, het gaat om het plezier. Dus wees niet bang om een foutje te maken als DJ!

Wil je DJ zijn? Contact ons op dutchlanguagecafe@gmail.com of contact Alexander op WhatsApp.

Buren

Wij mogen feesten, maar wij moeten erg voorzichtig zijn met de buren, zij mogen absoluut geen overlast ondervinden, anders kan DLC daar grote problemen mee krijgen (of misschien zelfs moeten sluiten)! Daarom:

 • Na 23:00 gaat muziek zachter, na 01:00 gaat muziek stil
 • Op straat moet het stil zijn! Dus niet schreeuwen, toeteren of drinken buiten DLC!
 • Alcohol is ok, maar drink met mate :).

Tijden

19:00 –  Deur open, later komen is ok!
23:00 – Muziek iets zachter, maar de party gaat door!
01:00 – Muziek zachtjes. Napraten met zachte muziek mag!

Wat meenemen?

Het is een ‘potluck party’ :). We vragen iedereen om wat drinken of snacks mee te nemen om te delen! Bijvoorbeeld: een six-pack bier, een fles wijn, cola, chips of zoiets!

Dus neem iets lekkers om te drinken en/of eten mee om te delen!

Nederlands

Natuurlijk proberen we tijdens de party te oefenen met het praten van Nederlands, maar natuurlijk, is het vooral een sociaal event, dus het zal relaxt zijn, dus maak je niet ongerust als je denkt dat je Nederlands niet zo goed is, iedereen is welkom! :).

After a long time of corona, we can finally party together again, so it’s time for the first real DLC Party!

What are we going to do?

We are going to dance to the beats! There will be nice music, we can have a drink and we will make a real dance floor with lasers, smoke machine and light effects! Of course there is also a lounge where you can relax if you don’t want to dance.

There will also be live DJs! The DJs are members. Phil, Beppe and Alexander have already said they are interested to be DJs. Do you want to be a DJ? You can! Of course you don’t have to be a professional DJ, it’s all about the fun. So don’t be afraid to make a mistake as a DJ!

Do you want to be a DJ? Contact us at dutchlanguagecafe@gmail.com or contact Alexander on WhatsApp.

Neighbours

We are allowed to party, but we have to be very careful with our neighbours, they absolutely must not be inconvenienced, otherwise DLC can get into big trouble with (or maybe even have to close down)! Therefore:

 • After 23:00 the music goes down, after 01:00 the music goes quiet.
 • It has to be quiet in the streets! So no shouting, honking or drinking outside DLC!
 • Alcohol is ok, but drink in moderation :).

Times

19:00 – Door open, coming later is ok!
23:00 – Music a bit softer, but the party goes on!
01:00 – Music softly. Talking afterwards with soft music is allowed!

What to bring?

It is a potluck party :). We ask everyone to bring some drinks or snacks to share! For example: a six-pack of beer, a bottle of wine, cola, chips or something!

So bring something nice to drink and/or eat to share!

Dutch

Of course we will try to practice speaking Dutch during the party, but of course, it is mainly a social event, so it will be relaxed, so don’t worry if you think your Dutch is not that good, everyone is welcome! :).

 • What to bring: Eten/snacks om te delen!
 • Dutch level: Iedereen is welkom!
 • Extra info::

  Let op de buren, niet roepen/toeteren/drinken op straat!

Date

21 May 2022
Expired!

Time

Later komen geen probleem :)
7:00 pm - 11:55 pm
Dutch Language Café

Location

Dutch Language Café
Jupiterkade 8A

Host

Alexander

Additional Hosts

Roben
Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Event Attendees

 • What to bring: Eten/snacks om te delen!
 • Dutch level: Iedereen is welkom!
 • Extra info::

  Let op de buren, niet roepen/toeteren/drinken op straat!

Leave a Reply