Menu Close

Kookavond / Cooking club

Dutch English

Wat een betere manier om elkaar te leren kennen dan door samen te koken!

Wat gaan we doen?

Elke twee weken op donderdag koken we samen. Het werkt zo. Elke week is een van ons ‘Chef van de Week’. Hij/zij kiest een recept en neemt de ingrediënten mee. We splitsen dan in groepjes en koken allemaal dat recept. Daarna eten we samen! En wie wil, kan blijven voor een spelletje of ping pong.

Jij kan ook Chef van de Week zijn! Het is niet moeilijk! We helpen je :).

Wat gaan we eten?

14 juni -We eten een hoofdgerecht uit de Ierse keuken van Chef Rachel en een Roemeens Desert van chef Laura!

28 juli -Nog geen chef. Contact ons op dutchlanguagecafe@gmail.com of WhatsApp als je een goed recept weet!

 

We koken altijd ook een vegetarische optie. Heb je daarnaast speciale dieetwensen? Geef het door bij aanmelden!

Planning

17:30 – deur open
18:00 – koken. Het is geen probleem om wat later te komen! Je kan ook alleen komen voor het eten :).
19:15/19:30 -eten
~20:30 –  einde eten. Wie wil kan blijven voor ping pong of een bordspelletje.
~22:00 – DLC sluit :)

Nederlands

Tijdens het koken zullen we natuurlijk oefenen met Nederlands spreken :). We proberen zo veel mogelijk Nederlands te spreken en Engels te vermijden, maar je Nederlands hoeft niet perfect te zijn! We zijn hier allemaal om te leren. Als je een basis beetje Nederlands spreekt is het ok! We spreken langzaam, helpen je op weg, en het maakt ons niet uit als je fouten maakt. Dus als je onzeker bent, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!

Kosten

Voor members vragen wij 6 euro. Dit is voor de ingrediënten van het koken.

WhatsApp groep

We hebben een WhatsApp groep speciaal voor fans van de kookavond. Je kan bij de WhatsApp groep door de link te klikken als je je registreert voor deze activiteit!

Aanmelden

Wij moeten van tevoren ingrediënten kopen. Dus meld je uiterlijk aan op WOENSDAG zodat we op donderdag de boodschappen kunnen doen. Te laat met aanmelden? Contact ons via dutchlanguagecafe@gmail.com, het kan zijn dat de ingrediënten nog niet gekocht zijn en je nog mee kan doen!

What better way to get to know each other than by cooking together!

What are we going to do?

Every two weeks on Thursdays we will cook together. It works like this. Each week one of us is ‘Chef of the Week’. He/she chooses a recipe and brings the ingredients. We then split into groups and all cook that recipe. Afterwards, we eat together! And those who want can stay for a game or ping pong.

You can be Chef of the Week too! It is not difficult! We will help you :).

What are we going to eat?

July 14th – We eat a main dish of Irish cuisine by Chef Rachel and a Romanian Desert by Chef Laura!

July 28th -No Chef yet. Contact us at dutchlanguagecafe@gmail.com or WhatsApp if you know a good recipe!

 

We always cook a vegetarian option as well. Do you have special dietary needs? Please let us know when you sign up!

 

Schedule

17:30 – door open
18:00 – cooking. It is no problem to come a little later! You can also come just for dinner :).
19:15/19:30 -eat
~20:30 – end of dinner. Who wants to can stay for ping pong or a board game.
~22:00 DLC closes :)

Dutch

While cooking we will of course practice speaking Dutch :). We will try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but your Dutch doesn’t have to be perfect! We are all here to learn. If you speak a basic bit of Dutch it’s ok! We speak slowly, help you on your way, and we don’t care if you make mistakes. So if you’re unsure, just come and we’ll make it work!

Costs

For members we ask 6 euros. This is for the ingredients of the cooking.

WhatsApp group

We have a WhatsApp group especially for fans of the cooking night. You can join the WhatsApp group by clicking the link when you register for this activity!

Sign up

We need to buy ingredients in advance. So sign up no later than WEDNESDAY so we can do the shopping on Thursday. Late to sign up? Contact us at dutchlanguagecafe@gmail.com, the ingredients may not have been purchased yet and you can still join!

Book Event

Member 6 euro

Als member betaal je alleen voor de ingrediënten. As a member you only pay for the ingredients.

Available Spots: 100
The Member ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Non-member try out (non-native) 12 euro

Not a member yet? No problem! You can try our activities for a few times to see if you like it, and then if you want you can become a member! You pay 6 euro for the ingrediënten and 6 euro to try a community event :).

Available Spots: 100
The Non-member try out (non-native) ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Non-member try-out (native) 10 euro

Als een native speaker betaal je een beetje minder als dank voor je hulp met de taal! Je betaalt 6 euro voor de ingrediënten en 4 euro voor het proberen van een community-event.

Available Spots: 100
The Non-member try-out (native) ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Last-minute sign-up

If the other tickets are closed, please contact us at dutchlanguagecafe@gmail.com, and we will confirm with you through e-mail before 17:00 if you can still join!

Available Spots: 100
The Last-minute sign-up ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

25 Aug 2022

Time

Start time is flexible! Feel free to come later :) Cooking starts around 18:15 and dinner around 19:00/19:30
6:00 pm - 9:00 pm

Cost

€6,00
Dutch Language Café

Location

Dutch Language Café
Jupiterkade 8A

Host

Jasper

Additional Hosts

Roben
Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Register

Event Attendees

No attendee found! Be the first one to book!

Leave a Reply