Menu Close

Catan-avond online (strategisch bordspel / tactical board game)

Dutch English

Laten we bij elkaar komen voor een avond van het populaire bordspel Catan!

Wat gaan we doen?

We gaan Catan spelen! Catan is een strategisch bordspel. Je begint een nederzetting op een eiland en moet door tactische keuzes te maken grondstoffen verzamelen en zo je nederzetting uitbreiden met dorpen, steden en wegen! Je moet veel met elkaar praten om grondstoffen met elkaar te ruilen, wat het erg leuk maakt en ook goed voor Nederlands! Het is een wat langer spel, reken op ~1.5 uur spelen.

We gaan online spelen. We gebruiken het platform ‘Colonist.io‘ om Catan te spelen. Dit is helemaal gratis! Daarnaast gebruiken we Zoom voor communicatie (link onderaan).

Voorbereiding

Belangrijk! Omdat we online spelen is enige voorbereiding vereist om een soepele avond te garanderen:

  • Is dit je eerste keer dat je Catan speelt? Kijk dan deze  instructievideo helemaal. Heb je al eens Catan gespeeld? Kijk dan ook deze video, maar sla de eerste 4 minuten over (begin op 4:47). Je ziet dan alleen de instructies van de software. Wil je extra uitleg? lees ook de spelregels.
  • Test de software. Ga naar https://colonist.io/ en klik op ‘Play vs Bots’. Kan je een huis en straat plaatsen? Kijk rond in de interface of je alles snapt.

Het is echt belangrijk dat iedereen zich goed voorbereid, anders zijn we veel tijd kwijt met uitleg en troubleshooten!

Planning

19:30 – Iedereen logt in op Zoom (voor link zie onder)
19:45 – We splitsen in groepjes van 3-5 personen en spelen Catan per groepje
~21:30 – Einde spel. Afhankelijk van hoe het spel loopt kan het iets langer of korter duren

Zoom link

Log om 19:30 in met de volgende zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/85953245060

Nederlands niveau

Natuurlijk oefenen we Nederlands tijdens het spelen van Catan! We proberen zo veel mogelijk Nederlands te spreken en Engels te vermijden, maar als je een beetje basiskennis hebt van het Nederlands moet het lukken! We spreken langzaam, helpen je op weg, en het maakt ons niet uit als je fouten maakt! Dus als je onzeker bent over je niveau Nederlands, kom gewoon en we zorgen dat het lukt!

 

 

Let’s get together for a cozy evening of Catan!

What are we going to do?

We are going to play Catan! Catan is a strategic board game. You start a settlement on an island and must collect resources by making tactical choices to expand your settlement with villages, towns and roads! You have to talk a lot to trade resources with each other, which makes it very fun and also good for Dutch! It is a somewhat longer game, expect ~1.5 hours of play.

We are going to play online. We use the platform ‘Colonist.io‘ to play Catan. This is completely free! We will also use Zoom for communication (link below).

Preparation

Important! Because we are playing online, some preparation is required to ensure a smooth evening:

Is this your first time playing Catan? Then watch this instructional video all the way through. Have you played Catan before? Then watch this video too, but skip the first 4 minutes (start at 4:47). You will then only see the instructions of the software. If you want extra explanation, also read the rules of the game.
Test the software. Go to https://colonist.io/ and click on ‘Play vs Bots’. Can you place a house and street? Look around the interface if you understand everything.

It is really important that everyone prepares well, otherwise we spend a lot of time explaining and troubleshooting!

Planning

19:30 – Everyone logs into Zoom (for link see below)
19:45 – We split into groups of 3-5 people and play Catan per group
~21:30 – End of game. Depending on how the game goes, it may take a little longer or shorter

Zoom link

Log in at 19:30 with the following zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85953245060

Dutch level

Of course we will practice Dutch while playing Catan! We try to speak Dutch as much as possible and avoid English, but if you have some basic knowledge of Dutch it should work! We speak slowly, help you on your way, and don’t care if you make mistakes! So if you are uncertain about your level of Dutch, just come and we will make it work!

Date

12 Jan 2022
Expired!

Time

7:30 pm - 9:30 pm
Roben

Host

Roben
Email
roben@dutchlanguagecafe.com

Hey! I'm Roben. I believe in learning a language in a playful way, instead of boring courses. And I also like meeting people and playing games! Would love to meet you at one of the events :). Take care!

Additional Hosts

Marijn
Marijn
Phone
0623547112
Click here to open Zoom link

Event Attendees

Leave a Reply